RELVASTATUD VASTUPANU TEENETERIST

                      Relvastatud Vastupanu Teeneterist asutati 24. veebrauril 1999. aastal Eesti Endiste Metsavendad Liidu algatusel Kaitseväe juhataja poolt. Relvastatud Vastupanu Teeneteristi võib anda isikule, kes on aktiivselt võidelnud vene okupatsiooni vastu. Risti saab anda ka isikutele, kellel on olulisi teeneid eesti kaitsetahte tugevdamisel või metsavendade traditisooni tutvustamisel.

                     Teeneterissti juurde kuulub kaks metsavenna abistaja märki, mida risti saaja võib ise anda neile, kes teda metsavnnaks oleku ajal kõige rohkem abistasid.

 

                     

                     Teeneteristiga seonduvat reguleerib risti statuut, millle on kinnitanud Kaitseväe juhataja. 1999. aastal anti Relvastatud Vastupanu Teeneterist 55 kavalerile .

tagasi