RELVASTATUD VASTUPANU TEENETERIST


Teeneteristi Statuut

Relvastatud Vastupanu Teeneteristi kavalerid 1999.a.

Relvastatud Vastupanu Teeneteristi kavalerid 2000

                     Relvastatud Vastupanu Teeneterist asutati 24. veebrauril 1999. aastal Eesti Endiste Metsavendad Liidu algatusel Kaitseväe juhataja poolt. Relvastatud Vastupanu Teeneteristi võib anda isikule, kes on aktiivselt võidelnud vene okupatsiooni vastu. Risti saab anda ka isikutele, kellel on olulisi teeneid eesti kaitsetahte tugevdami