JAAN ROOTS

rootsprofiil.gif (75769 bytes)

Jaan Roots sündis 17. aprillil 1927 Võrumaal. Sõja ajal käis veel koolis. 1945. aastal loodi tema juhtimisel Võru Keskkoolis õpilaste vastupanurühm, millest kujunes koolinoorte organisatioon "Skautlus". Levitati lendlehti, anti välja infolehte "Demokraatia Hääl".

Juuni 1945 lõi skautluse sideme Nursipalus asuva "10. Rohelise Partisanide Pataljoni" staabiga. Nursipunkris asus ka kaks Haukka luuregrupi meest - Harald Keem ja Viktor Lukk.  Skautluse poiste esindajad käisid paar korda nädalas metsavendadega kohtumas, said punkris trükitud lendlehti ja teateid välismaalt. Pühapäeviti korraldasid metsavennad sõjalise väljaõppe päevi.

Detsembris 1945 otsustati "Skautluse" paberid põletada, kuna karta oli sissekukkumist. Loodi kaks uut organisatsiooni  "Põhjala Noored " ja "Noored Partisanid". Roots oli "Põhjala Noortes" nn. skautide juht, tema ülesanne oi väljaõpe.

Nursipunkri metsavendade ülesandel loodi sidemed teiste metsavendade gruppidega Võrumaal ja koguti andmeid venelaste liikumise kohta. Metsavendade jaoks koostati Võru linna plaan, kuhu oli peale kantud kõigi tähtsamate nõukogude asutuste   (NKVD ja NKGB osakonnad, vanlga, miilits, sõjaväeosad jne.).

Tõenäoliselt sai nõrk konspiratsioon Nursipunkri metsavendadele saatuslikuks. 28. detsembri varahommikul 1945 ründas NKVD väeosa Nursipunkrit. Metsavendadest pääses ainult kaks meest. Ründajate üks juhte oli tõenäoliselt Uno Laht.

29. detsembril hakkas julgeolek arreteerima "Põhjala Noorte" ja "Noorte Partisanide" juhte. Jaan Roots põgenes arreteerimise eest metsa. Alguses asus Paul Randmaa metsavendade salgas, aga peagi eraldus ja koondas enda ümber tugeva metsavendade üksuse. Randmaa salgas langesid lahingus 27.10. 1949 Jaani kaks venda Martin ja Harri.

uusroots.gif (95299 bytes)

Jaan Rootsi salka kuulus ka August Sabbe, Ludvig Juks, Jaan Vigel ja teised Võrumaal tuntud metsavennad. Vaatamata noorusele oli salga juhiks nimelt Roots. Salka kuulus noorematest meestest ka Martin Parts, Valter Võhni ja Elmar Käis.

Roots juhtis metsavendi edukalt kuni 1952. aasta suveni. MGB üritas korduvalt Rootsi lõksu meelitada, kuid kogemus oli muutnud mehe ettevaatlikuks. Tundmatuid isikuid salka ei võetud ja kontaktides tsiviilelanikkonnaga oldi väga ettevaatlikud.

Viimaks suudeti siiski Roots meelitada Räpina lähedal Ristipalos rahasaadetist röövima. MGB väeosa oli metsavendade saabumisel, 6. juunil 1952,   juba varituses. Puhkes lahing, kus langesid kõik peale August Sabbe, kes oli autojuht. Rootsi salgast jäid ellu ka sel ajal Taevaskoja punkris viibinud Jaan Vigel, Ludvig Juks ja Elmar Kurvits. 

Võru Kekskkooli seinal on tahvel vabadusvõitluses langenud metsavendadele. Seal seisab ka Jaan Rootsi nimi.

Vaata pilte