Hirmus Antsu päeviku esileht

hirmusantsupaevik2.gif (157092 bytes)


Tekst on järgmine:

Tuhandete Eesti naiste ja laste hinged kisendavad Venemaa sarmaatia lagendikkudel õigluse järele.

Kodumaa vabaduse eest surnud kangelaste veri k o h u s t a b  meid tasumisvõitlusse põlise idavaenalse vastu

seks

Ühine Eesti maleva!
Võitlema kutsub Sind Kalevla!
Mõõk, terasest lõika,
meil vaenlane võita!

 

Paljundada ja levitada,

hävitajaile surm!

Päevik ise on shifreeritud. Kujutab endast  tegevuse logiraamatut. Sisaldab lakoonilisi sissekandeid selle kohta mida, kus ja kes tegi, millal ja kui kaua punkrit ehitati, keda rünnati jne.