VÄLJAVÕTE MGB SALAJASEST ETTEKANDEST  EKP ESIMESELE SEKRETÄRILE JOHANNES KÄBINILE .
JULGEOLEK KOOSATS TOL PERIOODIL METSAVENDLUSE VASTASE VÕITLUSE ETTEKANDE IGA 10 PÄEVA TAGANT. KÄESOLEV KÄSITLEB 1950. AASTA MAI VIIMAST 10 PÄEVA. SIIS LANGES KA AUGUST JUHKAM JA TEMA KAASLASED.

Juhkami salga kohta on siin öeldud järgmist:

" Realiseerides ENSV MGB-s olemasolevaid andmeid viidi Pärnu linna MGB osakonna operatiiv-sõjalise grupi poolt ööl vastu 30 maid s.a. läbi tshekistlik-sõjaline operatsioon, mille käigus Pärnumaa Tihemetsa valla ja Viljandimaa Kõpu valla piiril piirati metsapunkris sisse August JUHKAM'I terroristlik bande. Puhkenud tunniajase lahingu käigus tapeti punkris asunud neli bandiiti. Tapetutes tunti ära:

1. Bande pealik JUHKAM August, Minni poeg, sünd. 1914. a., kulakute perekonnast, enine organisatsioon "Omakaitse" vabatahtlik ja saksa armee teenistuses, asunud 1944. aastast saadik illegaalses olukorras, varem kuulus illegaalsesse bandiitlikku formeeringusse, mida juhtis endine politseikonstaabel Ants MUST,  milline põhiosas likvideeriti 1946. a. MUSTA formeeringu  poolt sooritati 15 terroristlikku akti nõukogude ja parteilise aktiivi esindajate vastu ja 10 riiklike ja koperatiivsete ettevõtete relvastatud röövimist. Selle formeeringu likvideerimise ajal õnnestus JUHKAM Augustill varjuda, misjärel ta organiseeris üksikbandiitidest uue bande.

2. LEPPIK, Eduard Karli poeg, sündinud 1925.a., päit Kõpu vallast, kulakute perekonnast, endine org. "Omakaitse" vabatahtlik, alates 1944. aastast asunud illegaalses olukorras, JUHKAMi bande liige.

3. KUKK, Ilmar Hansu poeg, sündinud 1925. a., pärit Viljandi vallast, samast maakonnast, kulakute perekonnast, teeninud saksa sõjaväes.

4. KUKK, Helga Augusti tütar, /Ilmar KUKE abikaasa/ , sündinud 1930, pärit Kõpu vallast Viljandi maakonnast, mees ja naine KUKK, olles seotud JUHKAMI bandega, läksid alates 1949. aasta sügisest ise illegaalsesse olukorda ja astusid selle bande koosseisu.

         JUHAKMI bande poolt on perioodil 1946. aastast kuni praeguse ajani sooritatud neli terroritslikku akti nõukogude ja partei aktiivi esindajate vastu, salhulgas: 23. septembril 1947 Kõpu vallas tulistatud ja haavatud uusmaasaaja MIKRUHA Vassilit; 12. aprillil 1949. a. samas vallas heidetud REHLIN Alma majja granaat, mille tulemusena tapeti Alma REHLIN ja kurdistati tema tütar; 10. okoobril 1949. a. rünnati samas vallas hävituspataljoni võitleja OJASUU talu ja 27. aprillil s.a. tapeti Abja vallas Pärnumaal poepidaja Vana-Kariste külas Hans MÄRTSON.

          Lisaks sellel on sooritatud 7 riiklike ja koperatiivsete ettevõtete ja rea talude relvastatud röövimist.

          Opetratsiooni tulemusel on bandiitidelt kätte saadud 2 automaati, 2 vintpüssi "SVT", 4 püstolit, 1 jahirelv, 13 diski ja salve automaatrelvale, 150 lahingpadrunit ning samuti röövitud kaupa ja omandit.

 

kgbraport1.gif (248044 bytes)

Järgmine lehekülg