KÄIMLA JA SOLGIAUK

Veel enne punkri valmimist peab see valmis olema! Punkrist vähemalt viie meetri kaugusele kaevatakse kitsas, sügav auk, mis pealt kaetakse kaanega.

Sinna auku lähevad kõik jäätmed, mida öösel punkriahjus ei saa ära põletada. Mingil juhul ei tohi jätta konte ja toiduainete pakendeid, pabereid lindudele, loomadele laiali tassida, kärbestele pesitseda!

Kõik jäätmed augus riputatakse aeg-ajalt üle koldest võetud tuhaga või kaetakse liivaga. Punkri ümbruses ei tohi miski reeta inimasupaiga olemist! Ei radasid, jälgi, lõhna ega suitsu, ei langetatud ega vigastatud puid ja põõsaid, kuivavat pesu!

Kõik peab näima puutumatuna, siis on ka teil lootust jääda puutumata kuni...