METSAVENNA ELUKOHT

Selle valikul ei saa anda mingeid kindlaid juhiseid, sest vaenlane loeb neid ridu ja veel enne kui teie. Üldnõuded aga on, et punkri koht oleks varjatud, taganemistee varjatud. Et lähedal oleks vett ja küttepuid.

Suvisel ajal on võimalik elada väikestes 1-2 mehe telkides... Kindlasti peab olema kantav plekkpliidike nii toidu valmistamiseks kui ka riiete kuivatamiseks.

Suurem telk ei kõlba, seda ei saa kiirel lahkumisel kaasa võtta.

Ühe-kahe mehe suvine elukoht võib olla isegi kuskil tiheda võsaga soos vee peal, muistse vaiküla kombel. Kuid õhust nähtamatu ja teerajad hästi varjatud.

Talvepunkri ehitus algab kohavalikust, arvestusega, et lähedal oleks vastava jämedusega ehitusmaterjal või võimalus seda öösel jälgi jätmata kohale tuua.

Materjali kohale toomise momendist pannakse telk püsti ja pidev valve välja kuni ehitus kestab. Üks valvab ja puhkab, teised ehitavad, öösel magavad kõik telgis.

Punkrimaterjaliks maha saetud puude kännud kaetakse kinni samblaga, samuti tekkinud oksad ja ladvaotsad tuleb koondada ja peita põõsastesse. Materjali toomisel kaugelt, ei tohi jääda jälgi teele ega teelt võssa kandmisel.

Ehitusel ei kolgita ega taota naelu, vajalikud sidemed tehakse pehme 2-3 mm jämeduse raudtraadiga. Mootorsaagi ei tohi kasutada.

Punkri suurus oleneb tema elanike arvust, kõige sobivam arv talvel on kolm meest.

Talvepunker oleks kõige parem kuiva liivase maa sees. Kruusane, kividega maa variseb kaevamisel palju sisse, labidas kõliseb kaevamisel vastu kive.

Tulevase talvepunkri süvend sobitatakse nii, et ei tuleks suuri puid maha võtta.

Punkri süvendi kohta ümbritsevatel noortel kuuskedel võetakse alumised oksad maha 75 cm kõrguseni nii, et tüve koort ei vigasta.

Järgnevalt võetakse võimalikult tervete tükkidena ära sammal eemale hunnikusse, et seda hiljem saaks tagasi panna.

Kooritakse eraldi hunnikutesse samblaalune huumuse kiht, ka see pannakse hiljem tagasi. Kaevatskse välja punkrisüvend, välja kaevatud liiv mitmesse hunnikusse.

Punkrisüvendi nurkadesse kaevatakse sisse püstpostid ja hakatakse nende taha seinapalke laduma, vajadusel sammalt vahele pannes. Vähemalt üks mees peab tööd tundma. Punkri sügavus põrandast laeni 2 meetrit, et mees saaks vabalt püsti seista.

Lagi veidi kaldu, et vesi maha voolaks. Kui lagi peal, siis laepalkidele kiht valget soosammalt, 20 cm paksune tasandatud kiht liiva peale... Liivakihile peale ruberoid, ääred laialt üle punkriseinte, peale sammal, mis ennem hunnikusse korjatud.

Punkri ehituse käigus aetakse süvendist välja kaevatud liiv laiali nii, et punkrilae koht veidi kõrgem jääks. Tallatakse kinni, rehitsetakse üle, puistatakse peale huumuse kiht, paigaldatakse sammal tagasi nagu ta oli.

Mitte kuskile ei tohi jääda näha värsket liiva. Kaugemalt tuua kotiga langenud lehti või okkapuru, mis peale puistata.

Kui punker on valmis, asutakse seda sisustama; Magamislavatsid nii kõrgele maast, et nendel istuma ulatab, riiulid lae alla seinale, lauake, varnapulgad seinale, ahjuke sisse, plekk-korsten püsti läbi lae sisse jäetud augu.

Kui ahi on sees, köetakse seda ööd läbi.

Valve on väljas pimedast pimedani.

Järgneb punkri mineerimine, signalisatsiooni paigaldamine, varustamine kuivade küttepuudega, kartulitega, kaevu tegemine... Talviste toiduvarude koondamine punkri ümbrusse.

Punkrit teavad ja ehitavad ainult need, kes seal elada tahavad... Ei mingit teavet ega vihjet mitte kellelegi, kui tahate ellu jääda.

Lume tulekuks olgu kõik valmis ja ei mingit käimist enam.

 

TALVEPUNKER 2-4 INIMESELE

Joonisel kujutatud punkrit saab ehitada nii mäekallaku sisse kui ka tasasele maale.

Punkri sisemine kõrgus peab olema nii, et kõige pikem mees vabalt püsti seista saab.

Taga seina poolt peab lagi-katus 15 cm kõrgem olema, et vesi ära voolaksvihma ajal.

Kummagi lauakese kohale lae sisse võib teha pisikese akna 25x35 cm, mida saab katta paksu klaasiga.

Narid teha 2-2,5 cm paksustest laudadest...

Ahju aluseks 40x60 cm tollistest laudadest 50 cm kõrgune kast mis täidetakse liiva või saviga. Selle peale pannake pliit või ahi, korsten püsti läbi laeaugu, mis on vooderdatud serviti tellistega. Korstnatoru ja telliste vaheline pilu jääb tuulutusavaks, et punkris oleks õhuvahetus.

Esik kaetakse punkriluugiga.

Eelviimased seinapalgid ülevalt arvates seotakse traadisidemetega püstpostide 1-7 külge.

Lauakesed on kinnitatud seina külge nii, et voodil istudes oleks paras kõrgus süüa, lugeda. Joonisel näidatud raske tüvepakk Ø 30-35 cm ja 50-60 cm pikk on kaevatud sügavale punkripõranda sisse, välja jääb ainult 5-8 cm! See raske pakk on puude lõhkumiseks, et summutada lööke mis kostavad kaugele.

Ülemised narid on kitsamad, et alumistel istuda saaks.