METSAVENNA ISIKLIKU RELVAD

Igal metsavennal peab olema relv koos küllaldase ja hea laskemoonaga, see on tema elu tagatis.Tegelikult on vaja mitut relva ühele mehele, vastavalt vajadusele.Tähtsuse järjekorras:

 1. Sõjaväepüstol,võimalikult pika rauaga ja tagavara salvega Seda saab kanda ka salastatuna riiete all kui on vaja liikuda rahva hulgas.

Soovitatud oleksid 9x 19 Par padrunile: Walther P-38; Astra Condor, Glock-17; Taurus PT-92 Parabellum, mereväe või suurtükiväe tüüp. Browning High Power, Vene TT või Stetš kin 7,62.

 1. Kalaš nikovi automaat AK-47, AK MS 7.62. See on metsavenna põhirelv nii metsas alati kaasas kandmiseks kui öösel liikumisel külades ja teedel. Rünnakul vaenlase vastu.
 2. Snaiperpüss, iselaadiv ja optilise sihikuga SKS-45; SDV; ameerika E-21. On vajalik eriti üksikule metsavennale, et saaks vaenlast kaugemalt varitsusest tule alla võtta.
 3. Eriotstarbelised relvad: käsigranaadid F-1; RGD ja teised...
 4. Püssigranaadid
 5. Igasugused kild, suund ja tankivastased miinid elektrisütikuga. Lõhkeainepakid 50-500 gr. Elektridetonaatorid. Lõhkekapslid, süütenöör.

Vajalikud punkri kaitsel ja vaenlase ründamiseks varitsusest.

Igasugused miinid, see on metsavenna suurtükivägi, mida surmavaenlane kardab. Juba see teadmine, et punkri lähine ala on mineeritud hoiab vaenlast tagasi hurraaga peale tormamast. Olen oma punkrist korduvalt eluga pääsenud tänu miinidele. Meile verist jahti pidanud julgeoleku sõdurid tahtsid küll ühendust, ordeneid ja röövsaaki... kuid ei tahtnud miini otsa sattumist. Nende oma sõnadega: ”Ei taha, et mu soolikad ripuksid põõsastel”. Esimene küsimus metsavennale oli: “Kus miinid?”

METSAVENDADE SALGA RELVAD

 1. Kergekuulipilduja MG-3
 2. Miinipilduja 50-80 mm, mis lahtivõetuna oleks jõukohane seljas kandmiseks
 3. Seljaskantav leegiheitja
 4. Tankirusikad
 5. Granatgewehr FN-40 kaal 3 kg v-75 m/sek

Kõikidest ülalmainitud relvadest oli meil suur puudus ja veel suurem vajadus. Kõiki neid relvi on võimalik metsas peita, lühemat maad seljas kanda, vajadusel tavalise sõiduautoga pikki vahemaid viia

Viiendana mainitud jahipüssina laetavat relva tulisamiseks 2-3 korruse akendesse ja autode pihta meil ei olnud...

Nüüd on see olemas 40 mm kild- ja soomustläbistavate granaatidega.

Sihikuline laskeulatus 400 m.