RAHVUSVAHELISED HAAGI JA GENFI KOKKULEPPED

Eelmainitud dokumendid on ka tänapäeval üldsusele tundmatud ja kätte saamatud.

Kas pole see ülekohtune, et ainult metsavendi süüdistatakse “rahvusvaheliste sõjapidamistavade” rikkumises?!

Samal ajal aga surmavaenlast alias Nõukogude Liitu pole keegi süüdistanud peale poolakate, Katõni massimõrva eest!

Sõjapidamistavad määrab ikka tugevam pool ja antud juhul oli see surmavaenlane, see on kommunistlik Venemaa ja tema peaideoloog Ilja Ehrenburg!

TULEVIKUNÄGEMUS

Ära kasutades “rahvusvahelist soodsat olukorda” tungivad sumavaenlase väed Eestisse.

Kahe rindejoone taga hakkab surmavaenlase vastuluure üle kuulama kohalikke elanikke, välja selgitama eestimeelseid, keda vangistada, tappa ja küüditada...

Mainitud tegevusele kaasatakse: allesolevad “nõukogude aktivistid” kohalikest elanikest...

Omal ajal Eestisse saadetud: “Peredovoi otrjad kommunizma” ja nende lapsed, see on vaenulikud kommunistid...

Juulilepete alusel Eestisse jäänud okupandid sõjaväelased ja nende järglased...

Mineviku hoiatavad kogemused on olemas: Vabadussõja järel Eestis varjupaika saanud valgekaartlaste lapsed said EV-lt hariduse ja ometi läksid 1940.a. “omade” poole üle, lõid “noa selga” Eestile!

Kõige veenvam näide: Eestis kasvanud ja vaimiliku hariduse saanud inimesest sai KGB agent ja kogu Venemaa patriarh Aleksius II, kes on tuntud eesivaenulike avalduste poolest. Tema alluvad korraldavad eestis vaenulikke ristikäike.

Et ellu jääda, tuleb õppida nägema, kuulma, mõtlema ja võitlema elu eest!