DESINFORMATSIOON

Metsavend ei tohi levitada mingit valeteavet, see võib pöörduda tema enda vastu. Näitena võib tuua Haukka-Tümmleri meeste hukkumist Võrumaal 28.12.45.a.

Isegi koolinoored teadsid, et on olemas raadioside välismaaga, tegelikult ei olnud. Kuuldused sellest aga jõudsid võimudeni, pandi mängu kõik vahendid ja mehed tapeti.

Meie salga mehed rahva nähes “tulid Vaskpalust ja läksid sinna”, levitati kuuldusi, et “Vaskpalus elatakse” kuigi ei elatud... Asi läks lõpuks nii hulluks, et seda sõjast laastatud Koiva ja Mustjõe vahelist 4x9 km suurust metsa kammiti korduvalt isegi laigulises vormis eriväelaste poolt! Ja meie ise ei saanud seda metsa ka läbiminekuks kasutada.

Valeteate levitamine mingi koha, kavatsuse või isiku kohta võib viia vaenlase löögi alla mõne teise metsavendade salga või vaenlase pideva tähelepanu alla koha, mida teie ise ei saa enam kunagi kasutada.

Meie kuulastae metsavendade Ilpi, Kooviku, “Hirmsa Antsu” ja teiste hukkumisele aitas kaasa ka see, et osa teiste meeste tegusid läks rahvasuus nende arvele ja kogu jõud suunati ainult nende vastu.

Nende kuulsus sai nende hukuks ja muutus peale nende surma legendiks...

Valeinformatsiooni asemel olgu vaikus. Teos kõnelevad ise enda eest, neid ei tohi siduda reaalsete isikutega.

VALEDOKUMENDID

Iial ärge lootke nende peale!

Nõukogude okupatsiooni ajal müüdi miilitsast eriagentide kaudu puhtaid passiblankette, templid sees ja puha...

Pildi panna ja nime kirjutada võisid ise või lasta seda teha vene keele oskajal.

Kid kõik need õiged ja puhtad passiblanketid olid ometi märgitud ja kes neid ränga raha eest ostsid, langesid lõksu kõik!

Metsavenna ainus pass on püstol, see kehtib alati kui ollakse kiirem!

(Lätlaste staabiülem kukkus kätte lootes valedokumentidele). Selliseid vahelejäämisi oli massiliselt.

Rõuge partorg Teplenko ei jäänud temale esitatud passiga veel rahule ja nõudis lisaks sõjaväepiletit... metsavend “esitas” põuetaskust võetud “Waltherist” partorgile kuuli simade vahele... ja pääses.

Vene nimeline Varstu metsavend “esitas” samal kombel oma “passi” miilits Koit Rõõmus`ele.