Allpool rfereeritud dokumendid asuvad Tallinnas, Tõnismäel Riigiarhiivi filiaalis (Parteiarhiiv)
KGB dokumentide fond 131,, säilik 360

Eriteade KGB esimees Karpovilt ENSV Ministrite Nõukogu esimees Müürisepale. Eriteade 3. juunist 1957 räägib Albert Kosenkranius tabamist agent "Jaanuse" abil.

Dokumendis väidetakse, et Kosenkranius varjas end 1945. aastast ning mingil ajal hakkas pidama "kuritegelikku sidet" Ervin Saare ja Viktor Oldega. Viimased olevat järele jäänud varem "likvideeritud bandest".

"1952 aastal aktiviseerisid Kosenkranius, Saar ja Olde oma kuritegevust. Sel perioodil pandi nende poolt toime rida n6ukogude asutuste ja üksikute kolhoosnikute relvastatud röövimisi. 1954. aastal tapeti Saare ja Olde poolt postiljon Julia Kask, aga 1956. aastal röövisid nad koos Kosenkraniusega ja tapsid kolhoosnik Mitti ja tema naise.

Kurjategijate jälitamiseks värvati detsembris 1956. aastal agendina "Jaanus" bandiit Olde sugulane OLDE, Kristjan Juhani poeg, kes oli vabanenud 1956. aastal kinnipidamiskohast, kes varem varjas end koos Kosenkraniuse ja Saarega ".

"Meie ülesandel lõi agent "Jaanus" sideme mõnede endiste bandiitide abilistega ning avaldas soovi kohtuda jälitatavatega. Varsti külastas Kosenkranius "Jaanuse" talu. Vestluses huvitus ta agendi elust laagris, jutustas varjajate rasketest tingimustest, seejärel tõstis küsimuse rahvusvahelisest olukorrast, mida kirjeldas natsionalistlikus, nõukogudevaenulikus vaimus. Koos sellega väljendas Kosenkranius kahetsust, et tema, SAAR ja OLDE omal ajal ei põgenenud välismaale ja et nüüd võib sinna pääseda ainult kuiva maad mööda, kuid vene keele oskamatus on nende jaoks takistuseks selle ettevõtte teostamiseks.

Luues sideme Kosenkraniusega, leppis agent temaga kokku kohtumise 3. maiks 1957, mis pidi toimuma metsas. Nimetatud ajal kohtus Kosenkranius "Jaanusega" ja jutustas talle reast meile teadaolevatest kuritegudest, mis on tema poolt koos Saare ja Oldega toime pandud.

Agent väljendas soovi kohtuda Saare ja Oldega, Kosenkranius lubas sellise kohtumise korraldada 26. mail 1957 aastal, kuid ütles, et pole Saart ja Oldet kogu talve näinud, kuna nad varjavad end temast eraldi."

Edasi kirjeldatakse "Jaanuse" kohtumist kolmega 26.05.57. Saar ja Olde olevat rääkinud kavatsusest tappa Kilingi N6mmel töötav autojuht Lankots, Richard, kes varjas end varem koos Saare vennaga ja andis tabamisel välja viimase punkri. Saare vend jt. tapeti MGB poolt punkris.

Lankots oli hiljuti naasnud laagrist.

KGB hoiatas Lankotsa. Kosenkranius, Saar ja Olde vihjasid agendile, et neid informeeritakse kellegi poolt KGB organite tegevuse kohta.

"Jaanus" pakkus metsavendadele viina, mida Saar ja Olde vastu võtsid Kosenkranius aga keeldus. Poole liitri järel tahtsid Saar ja Olde "Jaanuse" poodi saata, K. aga keelas selle ära.

Järgmine kohtumine lepiti kokku 30.06.57. Otsustati ,et siis arutatakse "Jaanuse" võimalusi korraldada neile põgenemine välismaale. K. saatis agenti ja pakkus uue kohtumise samal õhtul kell 24.00.

Vahepeal v6ttis Jaanus ühendust KGB-ga, kes andis talle "preparaadiga immutatud võileibu”. K. sõi õhtul võileivad ära, kaotas teadvuse ,toodi metsast välja ja arreteeriti.

K. ülekuulamisel sai KGB teada, et Saar ja Olde viibivad tõenäoselt põdrajahil Tali metskonnas ning tulevad 26. juunil kohtumisele K-ga kokkulepitud kohta.

KGB saatis Olde ja Saare jahipidamisepiirkonda 5 liikmelise operatiivgrupi. Samas valmistas ette kinniv6tmisplaani "Jaanusega" kohtumisel.

Eriteade illegaaliide Saar, Olde ja Kosenkranius
relvastatud grupi täielikust likvideerimisest" 10. juulist 1957

Dokument kordab suures osas eelmises dokumendis öeldut. Olde kohta on täpsustatud ,et pärit Kikerpere külast Surju "külanõukogust”. Hoidis 1949 kõrvale Nõuk armeessevõtmisest ja hakkas end varjama koos Saarega Pärnumaa ja Viljandimaa territooriumil.

Kirjeldatakse uuesti Kristjan Olde agendiks värbamist. Nimetatakse, et varem oli Kristjan Olde metsavendade salga pealik.

Kosenkranius rääkis Jaanusele ka, et teab KGB kommet sokutada metsavendadele mürgitatud viina või toitu ja sellepärast keedab ta abistajatelt saadud toidu alati ära ning viina vastu ei võta. Jaanus arvas ,et K. on grupi juht. Kirjeldatakse uuesti K. kinnivõtmist mürgitatud võileibadega.

Julia Kase tapmise kohta selgitatakse, et Kask oli KGB agent koodnimega "Mees" ja ta tapeti Olde poolt nimelt selle eest.

KGB kontrollis K. väiteid tema kohtumise kohta Olde ja Saarega 26.06. "agentuuri ja pealtkuulamise teel" ja jõudis järeldusele, et K .üritab neid alt vedad. Operatsioon 26.06.jäeti ära.

30.06. läks "Jaanus" Saare ja Oldega kohtuma kaasas kuulus KGB preparaat metavendade uimastamiseks. Metsas üritas Jaanus oma viina ja õllega neid meelitada, kuid Olde ja Saar võtsid ainult oma toitu ja käskisid Jaanusel enne ise juua. Preparaati ei saanud niiviisi kasutada.

Siis käskisid nad Jaanusel poodi leiva järgi minna. See jooksis aga 600 m kaugusel passiva KGB op grupi juurde ja selgitas olukorda. KGB otsustas metsavennad ümber piirata. Kutsuti kohale 60 meheline KGB vägede üksus. Metsaala, kus Olde ja Saar asusid piirati sisse, siis saadeti nende ümber "shturmovaja gruppa". Need tegid ettepaneku alla anda.

"Sellepeale tulistas Olde jahirelvast ja tappis KGB koera, ise üritas aga põgeneda tulistades püstolist. Tekkinud tulevahetuses ta tapeti. Bandiit Saar üritas samuti piiramisrõngast läbi murda ja haavas jahirelvast reamees Zõbulskit kõhtu. Zõbulski suutis aga automaadist vastu tulistada ja haavas Saart surmavalt. Saarelt ja Oldelt võeti ära kaks püstolit, kaks jahirelva, üle saja padruni ja passid, mis oli kolhoosnikelt nende poolt ära võetud.

Reamees Zõbulskit opereeriti, ta olukord on rahuldav".