Haljand Koovik
ehk Roheline Kindral

kooviknoor_sml.gif (15017 bytes)

Metsavennana ei luvbanud Koovik end pildistada .Temast on praegu teada ainult üks foto - perekonnapildil aastast 1936 kui ta oli umbes 13 aastane: 

          Haljand Koovik sündis Võrumaal, Koorastes 1922. (või 1925) aastal talupidaja perekonnas. 1944. aastal venelaste tulles läks Koovik metsavennaks. Temast sai Kooraste ja Valgjärve kandi metsavendade juht hüüdnimega Roheline Kindral. Kooviku tegevusest räägitakse kohalike elanike hulgas tänaseni legende. Näitena Rohelise Kindrali tegutsemisest tsiteerime siin EK(b)P Võrumaa Komitee erakorralist ettekannet 8. märtsist 1949:

"4. veebruaril k.a. Siseministeeriumi Võrumaa osakonna Antsla miilitsajaoskonna noorem-leitnant sm. Kohlberg ja /miilitsa/ rajoonivolinik Podgornev tulid Kooraste valda, et tutvuneda kolhoosnike nimekrijadega ja organiseerida kolhoosides brigaad-miilitsaid. 5. veebruaril k.a. linastus Kooraste valla Kaagvere algkooli ruumes kinofilm, kuhu tulid ka sm. Podgornev ja Kohlberg, kellel oli kaasas kaks automaati. Relvad peitsid nad kooli juhataja Hallopi korteris. Kooli juhataja Hallopi juures viibis ka ELKNÜ vallakomitee sekretär sm. Jeedas.
Peale filmi algust tuli kooli ruumide koridori tundmatu mees, käsutas kõigil käed üles, astudes saali lävele pöördus rahva poole ja tutvustas ennast, ütles oma perekonnanime, et olla Koovik, kuid relva tal käes ei olnud. Tundmatule mehele astus vastu Kooraste valla TK esimees sm. Torn, kes küsis tundmatult mehelt, et mida temal tarvis on, kuid tundmatu mees vastas, et temal ei ole tarvis kedagi karta ,sest nemad tulid mitte teda mõrvama, vaid miilitsa töölisi, et teda võivad nad alati mõrvata, ning hakkas inimeste dokumente kontrollima. Osa bandiite oli väljas ning viskasid sel ajal paar granaati, mille tulemusel purunesid kooli juhataja korteri aknad. Rajooni volinik Podgornev hakkas tundmatult mehelt dokumente nõudma, kuid viimane võttis relva taskust ja tulistas miilitsat, ning viimane sai momentaalselt surma. Bandiit Koovik võttis laiba taskust relva, lohistas laiba koolijuhataja Hallop, Juta korterisse, kus oli ELKNÜ Kooraste vallakomitee sekretär Jeedas, Valter. Bandiit Koovik tulistas Jeedast, kusjuures viimane kohe surma sai. Peale selle otsis bandiit laipade taskud läbi, võttis ära raha ning mõned dokumendid, pöördus kinosaali tagasi, käsutas filmi edasi näidata. Peale filmi lõppu tantsis natuke rahva hulgas ning kadus."

Koovik sai 1949. aasta 4. juunil Pühajärve juures Juksimäe talu lähedal lahingus raskesti haavata ja praegu peetakse tõenäoseks, et ta suri. Ta maeti omade meeste poolt metsa. Venelased ei uskunud pikka aega Kooviku surma ja lasid väidetavalt tema haua lahti kaevata. Tänseni ei ole päris kindel kas hauda maetu oli tegelikult Haljand Koovik. Paljud kohalikud inimesed arvavad, et Koovik elab valenime all tänaseni kuskil Eestis.


Loe Koovikust "Luubi" artiklit "Lasud rohelise kindrali auks"

 

i