KIRJUTISED METSAVENDLUSEST

1. Raamatud

1 Alfred Käärmann. Surmavaenlase vastu.Eesti lõunapiiri metsavenna mälestusi. Tartu Ülikooli kirjastus 1998.

2. Alfred Käärmann. Metsavenna käsiraamat. SE&JE. Tallinn 1999

2. Mart Laar. Metsavennad. Tallinn 1993.

3. Mart Laar. Suurim armastus. Kirjastus Välis-Eesti & EMP. Stockholm 1994.

4. Evald Laasi. Vastupanuliikumine Eestis 1944-1949. Dokumentide kogu. AS "Nõmm & Co". Tallinn 1992.

5. Pro Patria II. Auraamat langenud ja hukkunud metsavendadele 1944-1978. Koostanud Eerik-Niiles Kross. Kleio. Tartu 1998. Sisaldab langenud ja hukkunud metsavendade nimekirja (üle 1700 nime) ning sissejuhatus annab ülevaate metsavendlusest Eestis pärast Teist maailmasõda.

2. Artiklid

Kalju Aarop. Metsavennad ei tapnud põhjuseta. "Postimees 18.08.1998".http://www.postimees.ee/leht/98/08/18/arvamus.htm#kiri1

Pekka Erelt. Must Kapten. Saatuse soosik. Metsavend hüüdnimega Must Kapten on oma seiklusrohke elu kestel kohtunud nii Jaan Tõnissoni kui ka Nikita Hrushtshoviga. Intervjuu. " Eesti Ekspress" 01.09.1998. http://www.ekspress.ee/Arhiiv/Vanad/1998/35/ajalugu.html

Pekka Erelt. Surm selja tagant. Mõvaragendid - Metsavendade hävitamiseks värbas julgeolek isegi Konstantin Pätsi sugulase. http://www.ekspress.ee/Arhiiv/Vanad/1998/34/ajalugu2.html

Tapani Hietaniemi. The pro-independence guerilla movement in Estonia (1944-1955). Inglisekeelne ülevaade metsavendlusest Balti Instituudi koduleheküljel.
http://www.ibs.ee/ibs/history/45%2D55.html

Intervjuu Indrek Jürjoga: Pärast sõda jätkus Eesti metsades sõda. "Postimees" 24.08.1998. http://www.postimees.ee/leht/98/08/24/uudised.htm#esimene

Margit-Mariann Koppel. Metsavenna päevik. "Kultuur ja Elu" 2/3 2000. Väljavõtted Aaro Pihlapuu päevikust (1950-51) koos sissejuhatuse ja lõppsõnaga.
Metsavenna päevik

Eerik Kross. "Kas metsavend oli tsiviilisik?". "Postimees" 29.11.1999, Kirjutis metsavendade tapjast Karl Paulovi kohtuasjast  ja metsavendade staatusest.
http://www.postimees.ee/leht/99/11/29/

Virkko Leppasalu, Agent Põlv kardab koputust. Artikkel metsavendade teapjast Aksel Uibost ja mõrvaragentidest. Kas Aksel Uibo kardab kapo koputust? Maaleht, 25.01.2001
http://www.maaleht.ee/LEHT/2001/01/25/paevateema.html

Virkko Leppasalu, Ilmar Palli. "Maastik metsavenna ja õunapuuga"."Luup", 13.12.1999. Kirjutis metsavend Aksel Mõttusest .
http://www.postimees.ee/luup/99/25/elu3.shtm

Virkko Leppassalu , Ilmar Palli. "Mine ees". "Luup" jälitas kaks kuud mõrvaragenti". "Luup", 12.07.1999.  Luup kirjeldab mõrvaragent Välgu alias Karl Paulovi kuritegusid ja praegust elu.
http://www.postimees.ee/luup/99/14/eesti2.shtm

Virkko Leppasalu, Ilmar Palli. Lasud Rohelise Kindrali auks ."Luup", 1. november 1999
Artikkel kuulsa metsavenndade juhi Haljand Kooviku saatusest.
http://www.postimees.ee/luup/99/22/elu1.shtm

Virkko Leppassalu ja Ilmar Palli. "Õnnis on see, kes ei mäleta". "Luup" nr. 10 , 1999. Artikkel Määritsa talu lahingust 1. aprillil 1946. http://postimees.ee/luup/99/10/elu1.shtm

Virkko Leppassalu , Ilmar Palli. "Mine ees". "Luup" jälitas kaks kuud mõrvaragenti". "Luup", 12.07.1999.  Luup kirjeldab mõrvaragent Välgu alias Karl Paulovi kuritegusid ja praegust elu.
http://www.postimees.ee/luup/99/14/eesti2.shtm

Tiit Noormets. "Sakslased toetasid metsasõda punavõimude vastu". "Postimees", 03.11.1999. Kirjutis sakslastest, kes pärast Teist maailmasõda jätkasid võitlust koos eesti metsavendadega.
http://www.postimees.ee/leht/99/11/03/valised.htm#viiesaa

Tiit Noormets. "Mehed metsast külvasid surma elu nimel". "Postimees" 27.02.1999. Kirjutis metsavendlusest.
http://www.postimees.ee/leht/99/02/27/uudised.shtm#neljateistkymnes

Antti Oolo. Metsavendade äraandja õpetab noorkotkaid. "Eesti Päevaleht" 13.05.1999. http://www.epl.ee/artikkel.php3?ID=3&grupp=1&kuupaev=1999-05-13

Ilmar Palli, Virkko Leppassalu. Õnnis on see, kes ei mäleta. Kirjutis 01.04.1946  Määritsa talus peetud lahingust, selle kangelastest ja mõrtsukatest. "Luup", 17.05.1999 http://www.postimees.ee/luup/99/10/elu1.shtm

Karl Pettai. Metsavendlus Rõuge vallas. (Peatükk käsikirjalisest raamatust Rõuge kihelkond. Rõuge vald). Pettai annab lühiülevaate vallas tegutsenud olulisematest metsavendade salkadest.
http://www.estpak.ee/~raugetea/raugewww/pettai/pet144.htm

Jaak Pihlau. Vendade Saalistete lugu. 50 aastat saatuslikust punkrilahingust Eisapere metsas. "Tuna" nr. 4, 1999.
Loe siit.

Juhani Püttsepp, Toomas Sildam. Põgene, sosistas metsavenna tütar aknla isale. "Postimees", 23.121999. Lugu metsavend Ludvig Juksist ja tema tütrest Virve Urgandist. Juks oli Sabbega ühes salgas.Loe siit

Juhani Püttsepp. Aeg Võimaldaks rääkida metsasõjast tõtt. "Postimees" 21.08.1998. http://www.postimees.ee/leht/98/08/21/uudised.htm#esimene

Juhani Püttsepp, Toomas Sildam. "Inimese teeb kangelaseks elutöö, mitte püstolikuul"."Postimees", 2. juuni 1999. Kirjutis politseinik Ülo Neemest, kelle kuul tappis 2. juunil 1974 metsavend Kalev Arro.

Tõnu Tannberg. Relvastatud vastupanuliikumine Eestis 1944-1953 julgeolekuorganite statistikapeeglis. - "Tuna" 1999, nr. 1, lk. 24-30.

Enn Tarto. Kuidas nimetada vastupanu jätkavaid sisse?"Postimees" 18.03.1996 http://www.postimees.ee/leht/96/03/18/arvamus.htm#kolmas

Valged laigud ajaloos. Metsavendluse teema vajab veel põhjalikku uurimist. "Postimees" 18.08.1998 http://www.postimees.ee/leht/98/08/18/arvamus.htm#kiri1