JÄRGNEV ARUANNE ON TRÜKKI TOIMETATUD RAHVUSARHIIVI TÕNISMÄE FILIAALI POOLT.
ILMUNUD SARJAS AD FONTES, NUMBER 6.

 

KOOSTAJAD JA TÖÖTEGIJAD:

Tõlkinud ja toimetanud Jüri Ojamaa ja Jaak Hion

Palendanud Mati Kiirend

Kujundanud Jüri Titov

Kommenteerinud Indrek Jürjo

© Rahvusarhiiv, 1999

© Tõlge eesti keelde: Jüri Ojamaa, Jaak Hion ja UMARA KIRJASTUS, 1999

ISBN 9985–895–06–1

 METSAVENDADE KODULEHELE PANDUD ARHIIVI LOAL

 

LOE ARUANNET